آدرس

ایران، تهران، بلوار آفریقا، خیابان دستگردی، پلاک ۱۱۴

شماره تلفن

۰۲۱-۸۶۰۸۰۴۶۳

نمابر

۰۲۱-۸۸۱۹۹۱۷۱

ایمیل

info@khallagh.com

میز خدمت

۰۲۱-۴۱۹۴۷

sdc@khallagh.com

فرم تماس